Kurumsal/ Entegre Yönetim Sistemleri Politikamız
ELC Alüminyum A.Ş. olarak ana hedefimiz; Alüminyum sektöründe; kurmuş olduğumuz yönetim sistemleri ve yasal mevzuatlar çerçevesinde; tedarikçilerini destekleyen,  müşteri beklentilerini karşılayan, dünya standartlarına uygun kaliteli ürünler üretmek, çalışanlarımız ile birlikte, karlılığımızı ve verimliliğimizi arttırarak büyümektir.
Bu doğrultuda tüm faaliyetlerimizde;
•    ELC Alüminyumda kurduğumuz Entegre Yönetim Sistemlerini tüm iş süreçlerinde tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi,
•    Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamayı, meslek hastalıkları ve olası iş kazalarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi, ekip çalışmasına ve çalışan katılımını sağlamayı,
•    Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana,yasal mevzuatlara ve çevreye saygılı örnek bir kuruluş olmayı,
•    Doğal kaynaklarımızı korumayı ve atıklarımızı kontrol altına alarak çevre kirliliğini önlemeyi,
•    Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutmayı ve müşteri odaklı çözümler sunmayı,
•    Tüm çalışanlarımızın yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen bireyler  haline  gelmeleri için eğitime  ve ekip çalışmasına önem vermeyi,
•    Çalışanlarını,paydaşlarını ve rakiplerini her türlü haklarına ve itibarlarına saygı duymayı ve etik değerleri korumayı,
•    Faaliyet ve etki alanı içindeki tüm davranışlarında güven, dürüstlük, doğruluk ve şeffaflık ilkelerini gözetmeyi,
•    Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşmayı,
•    Ürün kalitesini yükseltmek için paydaşlarımızla ortak çalışmayı,
•    Sektöre ait teknolojik gelişmeleri takip etmeyi ve uygulamayı,
•    Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri uygulamayı,
•    Otomotiv Kalite yönetim standartlarını uygulayıp sürekliliğini sağlamayı,
•    Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm sistemlerde geliştirme çalışmaları yapmayı ve yenilikçi yaklaşımları cesaretlendirmeyi,
•    İş hacmini sürekli arttırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmayı,

Taahhüt ederiz.                                                        
ISO 14001-ENG
ISO 14001-TR
ISO 45001-ENG
ISO 45001-TR
ISO 27001-ENG
ISO 27001-TR
ISO 9001-ENG
ISO 9001-TR
QUALANOD
QUALICOAT
TSE
MSB ONAYLI TEDARİKÇİ LİSTESİ
YERLİ MALI BELGESİ
MARKA TESCİL
ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ
SIFIR ATIK
REACH
ROHS
SASAD
ARCHMINIUM MARKA TESCİL
       
ELC ALÜMİNYUM Sanayi ve Ticaret A.Ş © 2016, Tüm Hakları saklıdır.